← Върнете се в Центъра за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ на BlackTieHost

Общи положения

Този уебсайт се управлява от Милен Карагански. В целия сайт термините „аз“, „ние“, „нашият“, „нашите“, „нас“, „Компания(та)“, „BlackTieHost“ се отнасят до Милен Карагански. Милен Карагански предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт на вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и / или купувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително, без ограничение, потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание. Не продължавайте да използвате Black Tie Host, ако не сте съгласни да спазвате всички условия, посочени на тази страница.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да влезете или да използвате нашия уебсайт. С достъп или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия сайт, също ще бъдат предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения:

„Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на нашите Общи условия. „Компанията“, „Нашите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася до нашата Компания.

„Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите.

„Услуга“, „услуги“ се отнася до разглеждането и/или ползването на сайта, възползване от предоставените в магазина и/или на други страници от сайта оферти и др. п.

„Сайт“, „сайта“, „страница от сайта“ се отнася до ресурсите достъпни чрез линк https://bg.blacktiehost/

Всички термини отнасящи се до оферта, поръчка, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и се подчинява на преобладаващото законодателство на Република България.

Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Общи условия

Вие не можете да използвате нашите услуги за незаконна или неоторизирана цел, нито можете да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).

Не трябва да предавате никакви вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.

Не трябва да предавате материали с авторски права, освен ако не сте собственик на авторските права.

Не се разрешава показването на порнографски материали под каквато и да е форма.

Нарушаването или нарушението на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

Запазваме си правото да откажем обслужване на всеки по каквато и да е причина по всяко време.

Разбирате, че съдържанието ви може да се прехвърля нешифровано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.

Съгласявате се да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или влияят на изпълнението тези Условия.

Лицензия

Освен ако не е посочено друго, Black Tie Host и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на Black Tie Host. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Black Tie Host за ваша лична употреба, подложено на ограничения, определени в тези условия.

Не трябва да:

  • Препубликувате материали от Black Tie Host
  • Продавате, наемате или прелицензирате материали от Black Tie Host
  • Възпроизвеждате, копирате или копирате материали от Black Tie Host
  • Преразпределяте съдържанието от Black Tie Host

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С достъп до Black Tie Host, вие се съгласихте с използването на бисквитки в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем подробностите за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Посетете нашата Политика за бисквитки за повече информация за бисквитките, които използваме.

Точност, пълнота и актуалност на информацията

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

Модификации на услугата

Запазваме си правото по всяко време да модифицираме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

Продукти или услуги

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта.

Запазваме си правото, но не сме задължени, да ограничаваме предлагането на нашите продукти или услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим услугите, които предлагаме.

Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме си правото да спрем всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за който и да е продукт или услуга, направено на този сайт, е невалидно, когато е забранено.

Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

Незадължителни инструменти

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които нито наблюдаваме, нито контролираме, нито въвеждаме.

Вие признавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „налични“, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния(ите) доставчик(ци).

Можем също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

Връзки към трети страни

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за изследване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупка или използване на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на тези трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Оплакванията, исковете, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

Коментари на потребители, обратна връзка и други материали

Ако по наша молба изпращате определени конкретни материали (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата, или по друг начин (като „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е носител всякакви материали, които ни изпращате. Ние нямаме никакво задължение (1) да поддържаме каквито и да било коментари/материали на доверие; (2) да плащаме обезщетение за всякакви коментари/материали; или (3) за отговор на коментари.

Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което според нашето собствено усмотрение е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, расистко, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните по тези Общи условия.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават нито едно право на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на някакъв свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите изключителна отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Лична информация

Подаването на лична информация чрез сайта се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност кликнете тук.

Грешки, неточности и пропуски

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или на която и да е страница от сайта е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си) .

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на която и да е страница от сайта, включително, без ограничение, информация за цените, освен като изискване вреден от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализация или обновяване, приложена в Услугата или на която и да е страница от сайта, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на която и да е страница от сайта е била променена или актуализирана.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни информирате във всеки момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да ги премахнем, нито да ви отговорим директно.

Забранени употреби

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание или нашата услуга: (а) за всяка незаконна цел; (б) да приканите други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушавате нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате, вредите, клеветите, принизявате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (g) да качванете или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събирате или проследявате личната информация на други; (i) за спам, фишинг, фарм, spider, crawl, или scrape; й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесвате или заобикаляте функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

Отказ от гаранции; Ограничение на отговорността

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

  • да ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване;
  • да ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
  • да ограничи или изключи някое от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
  • да ограничи или изключи някое от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, непозволено увреждане и за нарушение на законово задължението.

Ние не гарантираме и не заявяваме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш единствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, се предоставят (освен ако изрично не е посочено от нас) за ваше използване, както е налично, без каквото и да било представяне, гаранции или условия от какъвто и да било вид, изрично или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност, титла и ненарушаване.

В никакъв случай аз или моите партньори няма да носим отговорност за каквато и да е вреда, загуба, иск или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от какъвто и да е вид, включително, без ограничение пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на която и да е от услугата или продуктите, доставени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание или загуба или повреда навсеки вид, възникнал в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона в Република България.

Обезщетение

Съгласявате се да обезщетявате, защитавате и държите безвредни мен и нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, защитени от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

Разделимост

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде определена за незаконосъобразна, невалидна или неприложима, въпреки това такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част ще се счита за отделена от настоящите Общи условия, такова определяне няма да засегне валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

Прекратяване

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, продължават да съществуват след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.

Ако по наша единствена преценка не спазите или подозираме, че не сте се съобразили с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

Цялото споразумение

Неуспехът да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и всички политики или експлоатационни правила, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, комуникации и предложения, независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).

Всички неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

Приложимо право

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, с които ви предоставяме Услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Промени в Общите условия

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да актуализираме, променим или заменим която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

Информация за връзка

Въпроси относно Общите условия трябва да ни бъдат изпращани на имейл, показан на нашата страница за контакт.

Последна редакция: 31.03.2021

← Върнете се в Центъра за поверителност