Ако не е указано друго, картините и други графични елементи съдържащи се в страниците и публикаците са:


  • https://unsplash.com

Всички снимки могат да бъдат изтеглени и използвани безплатно за комерсиални и нетърговски цели. Не е необходимо разрешение. https://unsplash.com/license 


  • https://pixabay.com

Потребителите могат да копират, модифицират, разпространяват и използват изображенията, дори за комерсиални цели, без да искат разрешение или да указват артиста. Изобразеното съдържание обаче, все още може да бъде защитено от търговски марки, публичност или права за поверителност. https://pixabay.com/service/license/


  • https://fontawesome.com/icons