← Върнете се в Центъра за поверителност

На нарушителите може да бъде забранено да коментират на сайта и достъпът им до нашата услуга да бъде отнет. Ако смятате, че каквото и да е съдържание на нашия сайт нарушава вашата интелектуална собственост, моля, свържете се с нас с конкретните подробности за съдържанието, включително:

  • Вашето име, адрес и електронен подпис
  • Материалите в нарушение и URL адресът, където се намират на нашия сайт
  • Доказателство, че притежавате права на интелектуална собственост върху материал
  • Ваша декларация, че добросъвестно вярвате, че няма правно основание за използването на съдържанието
  • Декларация за точността на известието и, под наказание за лъжесвидетелство, че или сте собственик на правата върху интелектуалната собственост, или сте упълномощени да действате от името на собственика

Ако получим иск по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) и премахнем съответното съдържание, което сте публикували на нашия сайт, можете да ни изпратите насрещно уведомление. Обратното известие трябва да съдържа следната информация:

  • Вашето име, адрес, телефонен номер и физически или електронен подпис
  • Идентификация на материала и местоположението му преди премахването
  • Декларация под наказание за лъжесвидетелство, че материалът е премахнат по погрешка или погрешна идентификация
  • Съгласието на подаващия за юрисдикция на местния съд или, ако е в чужбина, до подходящ съдебен орган.

← Върнете се в Центъра за поверителност