erp-crm
erp-crm

Мощна и безплатна ERP/CRM система?

1. Какво е ERP и CRM

Enterprise Resource Planning (ERP) и Customer Relationship Management (CRM) са двете страни на една монета

1.1. ERP

Планиране на ресурсите на предприятието (на английски: Enterprise Resource Planning) е многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания. ERP дава на компанията възможност в реално време да бъдат проследявани основни работни процеси като производство, доставки и управление на наличностите. ERP системите следят ресурсите, с които се оперира (като налични парични средства, суровини и капацитет за производство), и изпълнението на поетите от компанията задължения (като поръчки от клиенти, искания за доставки и плащания на заплати), без значение кой отдел (производство, покупки, продажби, счетоводство и така нататък) е въвел информацията в системата. ERP улеснява информационния поток между различните функции вътре в предприятието и управлява връзките със заинтересувани лица извън компанията.

1.2. CRM

Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите, за по-кратко само CRM система (на английски: Customer Relationship Management), е приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти.
CRM софтуерът автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка в рамките на организацията. Затова CRM може да бъде самостоятелно приложение или специален модул в рамките на единна система за Планиране на ресурсите на предприятието (или ERP).

2. А има ли добра ERP/CRM система с отворен код?

Dolibarr ERP CRM е софтуеър с отворен код, подходящ за компании от всякакъв размер, фондации или на хора свободна практика. Той включва различни функции за планиране на корпоративни ресурси (ERP) и управление на връзките с клиентите (CRM), но и други функции за различни дейности. Това е уеб-базирано приложение и поради това може да се използва навсякъде, където е налична интернет услуга. Dolibarr цели да предложи безплатни ERP и CRM функции с отворен код за хора без технически познания, като предоставя просто решение.

Основните характеристики на Dolibarr включват:

2.1. Основни модули

 • Управление продажби
 • Управление на покупките
 • Управление на търговски предложения
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти
 • Каталог на продукти и услуги
 • Управление на запасите
 • Организиране на събития
 • Управление на банкови сметки
 • Адресна книга
 • Календар
 • Фондация-членове управление
 • Управление на плащанията
 • Управление на дарения
 • Управление на договори
 • Управление на постоянни поръчки
 • Управление на корабоплаването
 • Точка на продажба
 • Електронно управление на документи
 • Управление на проекти
 • Планиране на производствени ресурси
 • Управление на човешките ресурси
 • Проучвания
 • Генериране на PDF и OpenDocument
 • Отчитане
 • Съветник за помощ при експортиране / импортиране на данни
 • LDAP свързаност

2.2. Разни

 • Многопотребителски, с няколко нива на разрешения за всяка функция.
 • Многоезичен
 • Мултивалута
 • Удобен за потребителя
 • Асортирани кожи
 • Кодът е много персонализиран (модулни).
 • Работи с MySQL 4.1 или по-нова или PostgreSQL
 • Работи с PHP 5.3 или по-нова версия

Единственият минус на системата е, че може да управлява само една фирма/организация. Това означава, че трябва да инсталирате софтуера два пъти, ако искате да управлявате две различни компании.

НО най-големият плюс на системата си остава фактът, че е с отворен код и написана на достъпне език. Това позволява лесното и модифициране и добавяне на функционалности.

3. Какво предлагаме?

Ние от blacktiehost, имаме разработен модул SimpleStats, разширяващ статистиката показвана от Dolibarr. Основните данни в системата са “обобщени” за период от месец или година, а други са групирани (например общ брой продукти продадени за месец).

Това е достатъчно само за един общ поглед върху дейността на фирмата. Закупувайки нашият модул, получавате следните допълнителни данни:

Раздел Търговски представители:

 • статистика за продадените продукти за месеца и цел за продажби (ако са зададени)
 • комисионна за месеца според броят продадени продукти ИЛИ генериран оборот без ДДС (ако е зададено)
 • брой нови клиенти и цел за брой нови клиенти за месеца (ако са зададени)
 • статисктика за послените “Х” месеца с данни за посочените по-горе критерии
 • списък на клиентите без издадена фактура за последните “Х” дни, на които потребителят е зададен като Търговски представител

Стойностите за “Х” дни и “Х” месеца са глобални и се задават от настройките на модула

Раздел Супервайзъри

Целта на супервайзърите е да наблюдават работата на зададените им Търговски представители. поради това, за тях е направена следната разширена статистика:

 • групова цел за брой продадени продукти за месеца и общо продадени продукти за месеца (ако е зааддено)
 • групова цел за брой нови клиенти за месеца и общ брой нови клиенти за месеца (ако са зададени)
 • под група се разбира Супервайзърът и присвоените му Търговски представители т.е. Общият брой продадени продукти от “групата” е равен на сумата от продадените продукти от Супервайзъра и присвоените му Търговски представители.
 • статистика за месеца за всички “групи” за горепосочените критерии
 • списък на клиентски поръчките по търговски преставител за текущият месец
 • търсене на клиентски поръчки по търговски представител за период (месец и година)
 • обобщена статистика за групата за последните “Х” месеца за посочените по-горе критерии
 • търсене на клиенти без издадена фактура за последните “Х” дни за всеки Търговски представител поотделно

Споменатите по-горе индивидуални и групови цели са разделени на 10 нива. За индивидуалните цели се задават в “картата” на съответния потребител, за за груповите – в картата на групата за Супервайзърите. Стойностите за всяко едно ниво се задават в настройките на модула.

Раздел Администратор

 • търсене на клиенти без фактура за всеки един Търговски представител ИЛИ Супервайзъра за последните “Х” дни
 • списък на всички клиенти ебз фактура за последните “Х” дни
 • общ брой продадени продукти за месеца
 • статистика с броят продадени продукти за предходните “Х” месеца
 • търсене на брой продукти във издадените фактури за избрана дата
 • търсене на брой продукти във издадените фактури за избран период
 • най-добрите “Х” клиенти по оборот (без ДДС) за текущата година
 • най-добрите “Х” клиенти по оборот (без ДДС) за текущата година филтрирана по град
 • най-добрите “Х” клиенти по оборот (без ДДС) за избран период
 • Списък на всички търговски представители с брой продадено количество, генерирана комисионна и оборот без ДДС за текущият месец
 • Търсене за избран период и показване на списък всички търговски представители с брой продадено количество, генерирана комисионна и оборот без ДДС

Налична е и ПРО версия на модула, за която ще разкажем в отделна публикация.

Ако желаете да имате безплатна и мощна ERP/CRM система, изберете Dolibarr и blacktiehost. Можем да и съдействаме както за инсталирането и конфигурирането и, така и за нейното къстъмизиране или направата на модул по Вашите критерии. Свържете се с нас за повече информация.

Вашият коментар